Birim Nedir?

Bir kümenin her elemanı.Bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite.Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça, vahit.Herhangi bir kuruluştaki alt bölümlerden her biri.Dilin, oluşturduğu yapı içinde, belli bir düzlemde yer alan öbür ögelerle kurduğu bağıntılarla tanımlanan ayrı nitelikli öge, ünite.Bir ölçme ölçünü olarak benimsenen nicelik ya da boy.T. : ünite, vahit, vahid-i kıyasi  

Terimler Sözlüğüne Dön
Sonraki Terimler
Birimler bölüğü
Birincasıf
Birinci
Birinci çağ
Birinci el
Birinci kemancı
Birinci mevki
Birinci sınıf
Birinci zar
Birincil grup